Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.12.2014 14:04 - БОЛГИ, БЕРСИЛИ И ЕСЕГЕЛИ - ОСНОВНИ ПРАБЪЛГАРСКИ РОДОВЕ
Автор: dalida Категория: Лични дневници   
Прочетен: 9362 Коментари: 19 Гласове:
28

Последна промяна: 09.04.2015 09:06

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
                                                       Вътрешни и външни българи
ТИТЛИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ  Хуно-тюркската хипотеза се опитва да реши въпроса за племенните различия при прабългарите по елементарен начин. Тя разглежда Аспаруховите оногхонтор-българи като едно единствено племе, което съгласно тогавашните мащаби е наброявало около 15-20 хиляди души,но е успяло да наложи своята власт и племенна титла khan (хан, кан) над "многобройните! славянски племена". Предполага се, че титлата khan (хан, кан) има монголски произход и до времето на жужаните е означавала само "племенен вожд". За пръв път жужаните обединяват няколко монголски племена и поставят начело владетел с новата титла "каган" = "хан на хановете" - най Висш. От тогава  титлата каган (хаган,хан) добива широко приложение: такава титла са имали владетелите на гьок-тюрките, аварите, хазарите и татаро-монголите на Темучин (Чингиз).
/когато  титлата "хан" стои зад името - означава че приносителят й е само родствен,династичен управител; но, когато титлата стои пред името - означава Висш водач,лидер/

Странно е, даже е обидно да се твърди, че по същото време, когато хазарите и аварите са имали такава титла, владетелите на българската империя от Аспарух до Пресиян  се радвали на нисшата титла "вожд на племе"!

ОБЕДИНЕНИТЕ БЪЛГАРСКИ КНЯЖЕСТВА
 Аспарухова България е основана по начин, съвършено различен от обичайния и типичен начин за основаване на държави. Чет нямат примерите, които представят основаване на държави по пътя на обединение на малки княжества, държавици или полиси, населявани от повече или по-малко родствени племена и народи. Така са създадени всички древни държави – Индия, Китай, Персия, Елада, по-късните империи като Римска, Киевска, Московска Рус, Османо-турска, така е създадена Хърватия, Полша, Германия, ако щете САЩ и Румъния в най-ново време.

Аспарухова България обаче е създадена по друг начин. Липсват преддържавни княжества от сродно население, които Аспарух да е обединил с война и насилие. Държавата като че ли се ражда изведнаж, на голяма територия, след като завареното население е изтласкано по периферията. Явно е, че проблемът с предварителното обединение на прабългарските  княжества  е бил решен в по-ранно време, по времето на Кубрат или още по-рано.

 От историческите източници са известни няколко различни изброявания на раннобългарски племена или княжества - династични родове.

1. В много византийски, персийски, арабски и славянски източници прикавказките българи се разделят на “вътрешни българи” и “външни българи”. Съгласно арабски източници (Ибн Хаукаль, 1968), персийският израз за “вътрешни българи” е бил булгар-андарун, а съответната арабска калка – булгар ад  дахил. Тези изрази се срещат и в анонимния труд "Худуд алАлем". Досега обаче историческият смисъл на определенията "вътрешни" и "външни" българи не е изяснен и те не са свързани с нито едно реално историческо формирование на ранните българи. Според данни на лингвистиката, терминът "оногхонтор - българи" означава "вътрешни българи".
    
2. Според византийските хронисти Теофан и Никифор, Кубрат бил владетел на българското племе оногундури в Кавказката област. Това племе под формата Олхонтор-балкар заедно с Купи-булгар, Дучи-булкар и Чдар-болкар, които се споменават в Арменската география на Анания Ширакаци, са образували Стара Голяма България. Към това обединение се числели и утигурите и котрагите. За котрагите се съобщава, че не са българско племе, а само сродни и подчинени на българите.
3. Арабските хронисти Ибн Руста и Ал Гардизи съобщават, че българите на север от Кавказ се делят на три основни клона (рода, части): Берсула (Барсил, берсили), Есегел и Булгар. Това е най-ранното и исторически обосновано деление на прабългарите на реално съществуващи и добре засвидетелствани етноси и племена. Поради арабските нашествия значителни групи от това население мигрира на север към Волжска България. Съгласно други арабски източници, същите три основни племена – берсил, есегел и болгар населяват и по-късно образуваната Волжска България, към които се прибавят още две български племена - баранджар и тетюз. Тетюзите са вероятно дял от източнокавказкия народ татеши или тати, които се считат  потомци на ираноезично население, преселено от Памирския район в прикаспийските области на тогавашна Албания от персийския шах Пероз I (459—484 г.) В сведенията на арабския пратеник Ибн Фадлан за волжските българи (X-ти век) се указват същите групи българи: булгар и аскал, като се добавя, че има и отделен род ал-баранджар.

4. Персиецът Ибн-Даста, живял в Хорасан също свидетелства, че волжските българи се делят на три колена: берсула, есегел и болгар, а относно начина си на живот и трите дяла са на една и съща степен в развитието си.
Названието Берсилия произлиза от името на сарматското племе берсили, барсили.Според “Арменската география” (Патканов, 1877)  племето барсили обитава земята Сарматия, намираща се в делтата на р. Итил (Волга).


ВТОРА ВЪЛНА САРМАТИ
 Според арменски източници, през II-ри в. сл. н. е. на север от Кавказ се заселва племето баслики, което напомня индийското наименование на народа Бахлики от района на град Балх. Вероятно тук става дума за т. н. “втора вълна сармати”, дошли от Средна Азия около делтата на Волга. Тези нови заселници донасят обичая на изкуствена деформация на черепа, който е типичен за прабългарите.
Археолозите намират останки от материалната култура на Берсилия в днешната област Башли в Северен Приморски Дагестан  където се намират и останките от древните берсилски градове Беленджер и Семендер, чийто културни пластове водят началото си от II-ри век и свършват до арабските нашествия в X-ти век. Арменските автори наричат Беленджер с името Варачан и предполагат, че този град е бил столицата на Берсилия. Както изглежда реката Сулак, течаща близо до града, в древността също се е наричала Беленджер. В 723 г. арабите, водени от Салман превземат Беленджер и тъй като пленниците се оказват твърде много, те били издавени в реката Беленджер.

ПЛЕМЕТО ЕСЕГЕЛ В различните източници племето есегел е известно като аскал (Ибн Фадлан, 922 г.,) и ашкил („Худуд Ал Алам”, 982 г.). Името аскал т.е., племето "аси" може да се представи като аскол, където частицата кол-гур съвпада по място и значение с иранското - гур = род, племе, народ" и старобългарското - кол, коляно = род. Вероятно есегелите са родствени с голямото племе аси, яси от района на Северното Причерноморие. От тях днес са останали названията асиаг (осетинското название на балкарците), асиаки, осоки (народ в Кабардиния), река Ассокай в Кабардиния, река Оскол, приток на р. Северински Донец, град Ошел в Чувашия и др. Във Волжска България есегелите  обитават дясното крайбрежие на р. Волга с център есегелския град Ошел. Волжските българи са живели в обширен район с център град Булгар - столицата на тяхната държава. По-късно столицата е преместена и съединена с град Биляр,  населен основно с българи. Есегелите  имат връзка с по-ранното местно сарматско племе язиги, както и с най-ранното население на Северното Причерноморие - кимерите, ирански племена наследени от родствените им скити и сармати.

Самоназванието на кимерите е ескуда. В това название окончанието "- да" е суфикс за мн. число при иранските племена. Това позволява да се обособи семантичната основа еску, която е еднаква със семантичната основа есег, язиг на по-късните племенни названия есегел, язиги. Този факт, подкрепен от етническата близост на кимерите и есегелите и общото им обиталище, подкрепя идеята за тяхната историческа приемственост.
 
БЕРСИЛИ и ЕСЕГЕЛИ Заселването на полуострова от прабългарите става на два етапа. Първото и по-слабо заселване е през втората половина на V-ти век, когато четири прабългарски племена се местят от района на Кавказ в Западните Карпати. По-късно част от тях слизат на юг в района на днешните южноалбански градове Берат (Бялград, Велика) и Химара.
Второто заселване е след около един век и съвпада с идването на народа на Аспарух и Кубер. Счита се, че Аспарух е водел предимно оногхонтор – българи/династични родове/, но вероятно в състава на народа му е имало и други племена.....

Първото заселване на българите на юг от Дунава става още през 507 г. в земите на дн. Южна Албания и Македония, т.е, това са част от споменатите по-горе четири прабългарски племена. Това заселване, както и по-късното преселение на българите на Кубер в Западните Балкани е описано по следния начин от византийският архиепископ на Охрид Теофилакт: “....

В един летопис пише  (от 1627): "При този цар Константин дойдоха българите през река Дунав. Многочислени, даже безбройни, те (българите) изпълниха цялата земя дори до Драч .... тъй като българите и персите и влъхвите са едно и също и всички те са на тази земя преселници" - откъс от: "Национална библиотека Кирил и Методий".

 Според автора на статията, смисълът е съвсем друг и се отнася за състава на българите -  заселили Западните Балкани. Смисълът на фразата е, че и българи и перси и влъхви са пришълци и заселници на земята на юг от Дунава, т.е, това са три сходни народа, които заедно заселват тази територия. Имайки пред вид, че както на Кавказ, така и на Волга българите са съставлявали три племена - болги, берсили и есегели, можем да приемем, че фразата "българи, перси и влъхви" означава точно това - "българи, берсили и есегели". Вземайки пред вид, че частичката "-ли" в "берсили" е явен суфикс и може да се изпусне, получената основа "берси" буквално съвпада с "перси"! Връзката влъхви - есегели може да се обясни, ако си спомним, че в най-източните земи на Стара (Кубратова) България е имало два големи града, наречени Балх и Булгар Балк (Беленджер). Като имаме пред вид, че много стари български градове са имали етнонимни названия (градовете Булгар, Белар, Сувар, Ошел във Волжска България, градовете Булгар Балк, Бургур, Блнгр над Кавказ), можем да предположим, че около Балх и Булгар Балк е живеел народ, наречен балх или валх, оттук названието влъхви. Народът булх вероятно е този, който е обозначен като "буши" на второ място след хазарите в списъка Мовзес Хоранаци. Значи това е голям народ, вероятно част от прабългарите.   

След изключително успешното във външнополитическо отношение управление на Тервел (700 - 719) от рода Дуло, България сключва 30-годишен мир с Византия. Мирът се поддържа от следващите двама владетеля от рудо Дуло, Кормесий и Севар. В 738 г. вековната традиция се нарушава и на власт идва Кормисош (738-754) от рода Уокил, което дава начало на династични борби и отслабва държавата. При непрекъснати византийски атаки, организирани от войнствения Константин V Копроним (741 - 775), се сменят множество владетели - Винех (754-760) от рода Уокил, Телец от рода Угаин, Сабин (763-766) от рода Уокил, Умор от рода Уокил (управлява 40 дена), Такто вероятно от рода Угаин (убит от поданиците си в 767 г.) и Паган (767, убит от поданиците си в 768 г.). Едва Телериг (768-777) успява да оздрави управлението на държавата. Чувствайки недостиг на сили, Телериг предприема рискован ход за привличане на допълнително население от далечната по това време земя на Македония. След безуспешен поход на Копроним в 773 г. Телериг  започва в Цариград преговори за мир и в същото време изпраща военен отряд с цел да пресели в днешна Северна България племето, наречено берзити.

Узнавайки за изпращането на този отряд от свои агенти, внедрени в обкръжението на българския владетел, византийците правят засада на отряда и осуетяват неговото връщане заедно с берзитите. Тези действия на Телериг показват, че българите са гледали на берзитите като на етнически родствено на тях неславянско племе, на което могат да се доверят в защита на държавата си срещу могъщия се противник. Този факт подкрепя представата, че берзитите са по произход берсили, заселили се на балканите заедно с множеството български племена. По-късно стратегията за привличане на берзитите е продължена от Крум (800 - 813) и довършена от Пресиян (836-852), които последователно присъединяват градовете Филипопол и Сердика и накрая земята на берзитите към България.

Археологическите разкопки потвърждават данните от хрониките за заселвания на прабългари в Средните и Западни Родопи и района на град Серес. Ето какво пишат археолозите по този въпрос:
- “…Все още се шири погрешното мнение, че древните българи са обитавали само част от Северна България. Родопските земи са били заселени от компактни български масиви… Втората голяма българска група се е заселила в Керамисийското поле около Охрид и долината на реките Струма и Вардар, в Средните и Западни Родопи” (Аладжов, Овчаров, 1987). До Междусъюзническата война град Серес (Сяр) е населен предимно с българи.... От античността до VII-ми век, този град носи названието Сике- това е гръцки топоним, срещащ се и близо до Константинопол. Новодошлите Куберови прабългари и славяни го преименуват на Серес, Сяр или Сер.
В периода VIII - XI-ти век, в града и околността живее многобройно население от прабългари, които оставят много рисунки и надписи по скалите на околната планина.
В 1971 год. гръцкият историк Н. К. Муцопулос открива и публикува тези графити. Те са почти идентични с графичните изображения от Плиска, Преслав и други раннобългарски селища (Овчаров, 1981; )  
Ранните българи са използвали твърде често обичаите си за образуване на свои лични имена и топоними. Такива са следните имена - епоними: Болгар, Белар, Биляр и Палгар (висш сановник, пратен от княз Борис за преговори в Рим).
Котраг, произлизащо от племенното название котраги, кутригури;
Аскал – име на един от тримата първенци във Волжска България през X-ти век, производно на етнонима аскал.
Подобен епоним може да бъде и българското владетелско име Севар, производно на етнонимите севери, севари, сувари.


БАРСЪТ
Друго такова име-епоним може да бъде името Барс, срещащо се при българите във формите Борис, Персиян, Парис ас-Саклаби. Барс ("грива" от ирански) е староиранско название на субтропичен гривест хищник от семейство Котки, живеещ в планинския район южно от Каспийско море.

Барсът е тотемно животно - прародител на берсилите, един от трите основни български рода в Кавказ и Волжска България. Името Барс е старо царско име при сродните племена сармати, алани, българи и хазари. Още в първите векове сл. н.е. един от вождовете на сарматите северно от Кавказ, които са воювали с римските войски, се е наричал Барс.
По времето на Втория Тюркски каганат (684-734) един от владетелите на племето -аз (аси - алани) се е казвал Барс. Той се оженил за сестрата на тюркския каган Билге и тюрките започват да го титуловат каган, вместо бек (документирано от Живков Борис. Хазария през IX и X век.)

По-особено е името на каназ увиги Персиан (836 – 852), бащата на княз Борис. Името Персиян остава неизяснено и често се свързва бездоказателствено с етнонима на персите. Най-вероятно това име може да се представи като Парс + ян, където "-ян" е староиранското окончание "-еан" за родителен падеж, съответстващо на славянското "-ов, -ев". Частицата за притежание "-ян" се среща и в арменския език, където образува фамилни имена. От тук Персиян може да се представи като Барс-еан, т.е. Барсов, "който е от рода на барса". Един от братята на княз Борис е бил черноризец -новопокръстен християнски книжовник, известен с името Тудор Доксов. Докс (глиган) е очевидно прабългарското название на едно от 12-те зодиакални съзвездия и на съответната му година от 12-годишния цикъл в календара на прабългарите. Славянизираната форма Доксов ("човек от рода на Докс") обаче предшества почти с 10 века появата на подобни славянски имена сред съвременните българи. По тази причина формата Доксов озадачава изследователите без да могат да я обяснят. Всъщност, формата Доксов е старобългарски превод на прабългарското Доксиан (който е от рода на докса) и представлява продължение на традицията, наследена от името на баща му - Персиян......

Втората българска столица Преслав. Традиционно това название се приема като протославянско със значение „славен, преславен град”. В действителност, град Преслав възниква като военен лагер подобно на град Плиска, аула при р. Тича и много други, само че по времето на кан-ас увиги Омуртаг. Непонятно е защо войскарите на Омуртаг ще кръщават своя военен лагер със славянска дума, още повече не е ясно какво „пре-славно” може да има в една полева казарма. Освен това, още два съвременни нему български града са носили подобно име - Преславец, намиращ се на брега на Черно море близо до Констанца, любим град на киевския княз Светослав и Малък Преславец, намиращ се на брега на Дунав близо до Тутракан. Най-вероятно, топонимът Преслав е прабългарски и е образуван по подобие на названието на близко разположената Плиска, която в действителност носи оригиналното прабългарско име Плискав, Плискава.
За значимото присъствие на берсили в Първото българско царство на Дунава, освен наличието на некрополи, владетелски имена (Борис, Персиан, Персияна) и топоними (Преслав, Преславец), говори и ролята на барса – тотема на берсилите в изобразителното изкуство на ранните българи. Историкът Здравко Ждраков (през 2008 г.) посочва, че барсът (планинският леопард, рисът) е бил герб на Средновековна България и на Асеневци, барс е била и основната фигура в коланните токи на прабългарите. Трите основни животни, изобразявани от ранните българи, са барс, елен и дракон (змия), които може да са тотеми на основните прабългарски племена.


МАЛКА СКИТИЯ След като коварната агресия на византийската армия в 680 г. е отбита, народът на Аспарух е заел като контрибуция земя на юг от Дунава.  Това е византийската провинция Малка Скития, днешна Южна и Северна Добруджа, където от дълбока древност живеят скити. Още във II-ри в. пр. н. е. тези скити образуват своя държава. Известни са шестима царе на тази държава: Канит, Тануза, Акроза, Елис, Харасп и Сариак, чийто имена са типично скитски и ираноезични. Тези скити, които българската историография упорито Не забелязва, сигурно са дали свои войници на Аспарух и са се присъединили към дошлите прабългари.
 В първите години на Аспарухова България завареното протославянско население в Мизия е отстранено и пратено по западната граница. От византийските хроники не става ясно за колко и кои протославянски племена става дума. Приема се, че са били седем, макар че е възможно това да е едно племе с название, подобно на цифрата седем. Важно, но с неясен произход е племето севери, изпратено от Аспарух да охранява южната граница и Беройските планини от византийски нападения.
Напоследък си пробива път мнението, че северите не са протославянско племе. Възможно е те да са част от севарите (савирите), предците на днешните чуваши, които първоначално живеят в района около северното течение на р. Дон, през който днес тече река Донец.


ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ.  Съществена част от населението на новата държава са били и протославяните и остатъците от гърцизираното и романизирано тракийско население.

Едва след християнизацията и приемането на новата официална писменост и език, тези племена се сливат в една нова българска народност, като на някои места се формират отделни етнофолклорни групи. В този етногенезисен процес езикът на протославяните, благодарение на близостта си до официалния език,  той (процесът присъединяване) е изградил гръбнака на езика на новата българска народност.  


източници:
Иван Т. Иванов."Език, произход, история и религия на българите"
Д. Димитров. Прабългарите по Северното и Западното Черноморие,  1987 г.
Д. Овчаров. Куберовите прабългари. Плиска-Мадара-Преслав, бр. 6 от 14 май 1980 г
Р. Рашев. За произхода на прабългарите.

Гласувай:
28
0


Вълнообразно


Следващ постинг
Предишен постинг

1. get - От Хрониката-Historiam FRANCO...
21.12.2014 23:15
От Хрониката-Historiam FRANCORUM(на Франките) -на Фредегарий ... "sive appendix ad" - с допълнения от св.Григорий "Турски" SANCTI GREGORII EPISCOPI TURONENSIS :

1. 1) AN. DCXXIII. XLVIII. Anno 40 regni Chlotharii, homo quidam, nomine Samo, (в година 40-та от управлението на Хлотар, човек известен с име Само) negotium in (търговец при) >>Sclavos, cognomento Winidos – СКЛАВИТЕ известни като ВЕНЕТИ<< ... Sclavi jam contra Avares, cognomento Chunos, et regem eorum Gaganum coeperant rebellare. Славяните започнали да се бунтуват срещу АВАРИТЕ , наречени Chuny//ХУНИ и царя им Gagan."

2. Eo anno in Abarorum, cognomento Chunorum, regno in Pannonia ... В същата година(време) Аварите известни като ХУНИ управляващи(властващи) в Панония ... Tandem Abari Bulgaros superant(Накрая Аварите надмогнали Българите).

СПРАВКА: Хлотар II (584—629) — от 613 г. крал на Бургундия, Австразия, Нейстрия и Аквитания. Син на Хилперик I.

ВЪПРОС: Какви са тези "венети"-склави ... плюс българи - Това едно и също ли е ?
- Защото?

3. Андреа Дандоло(54-ят венециански дож, от 4 януари 1343 до смъртта си - 7 септември 1354).
Е оставил следните сведения в хрониката си, по интересуващият ни въпрос:
„Erant enim Sclavi adhuc gentiles, quia a Gothis originem traherunt. (Всъщност СЛАВЯНИТЕ дотогава са били ЕЗИЧНИЦИ, тъй като са ПОТОМЦИ НА ГОТИТЕ.)

4. В Дуклянската хроника обхваща периода 5-ти до 12-ти векове, четем по този въпрос?
Caeperuntque se utrique populi valde inter se diligere, id est Gothi, qui et
sCLavi, et Vulgari, et maxime quod ambo populi gentiles essent et una lingua
esset omnibus. Deinde Vulgari, iam ex omni parte securi, construxerunt sibi
villas et vicos et inhabitaverunt terram quam ceperunt usque in presentem
diem.

(И тези два народа, а именно ГОТИТЕ, НАРИЧАНИ още СКЛАВИ, и БЪЛГАРИТЕ,
се заобичаха извънредно много, тъй като и ДВАТА НАРОДА бяха езичници
и ИМАХА ОБЩ ЕЗИК. Скоро българите се почувстваха сигурни от всички
страни, построиха си чифлици и села, и останаха в земята, която
обитават и до днес.)
цитирай
2. djem - Българите по Света
21.12.2014 23:45
Птолемей - в своята "География" прави няколко съобщения:
- за присъствието на племената хуни и берсили Берчул (Борчии), като за различни племена.
МОВСЕС ХОРЕНАТ-ЦИ прави в своята “История на арменците” пише:
- за времето между 210 и 258 г. сл. Хр. Това е времето на царуването на монарха ХОЗРОУ (210-258 г.) Съобщението се отнася за брак сключен между благородник от българската група Берсили/Базил-к потомък на преселили се в Армения племена барсили и княгиня от аланско потекло. Невестата по род е от аланския клон Аравелеанк – преселили се в Армения, като придружители на тяхната сродница аланска принцеса Сат-Ани-К, която се омъжва приблизително преди сто години за царя Арташес (109-150 г.) Мовсес Хоренат-ци пише “…по времето на Хозроу, бащата на Трдат, се сродиха чрез женитба с един воин от родовете на Базил-к, които бяха дошли в Армения…”.
Много български преселници от благороден произход са достигали до високи постове в Армения и Иберия (Грузия). Тази женитба показва естественото смесване на хора от различни племена при едновременното съжителстване в едни и същи области.
...днес българите преселници в САЩ пренасят женят се и пренасят български обичаи на американска територия и не само на американска територия, българи се женят навсякъде по света - където ги отведе ЛЮБОВТА!
цитирай
3. djem - и...още:
22.12.2014 00:22
Старите ираноезични народи и племена от алански и сарматски произход и остатъци от скити са покорени, изтласкани, избити или асимилирани в новите държавни образувания.
Гето-тракийските и германски племена (готи) са сметени и част от тях покорени, а други изтласкани на запад.
Хуните, които идат тук са наследници на хунорите създали мощна империя на север от Китай в границите на днешна Манджурия около два века пр. Хр. (в 208 г. пр. Хр. С великият Мо Тун за владетел. Тази държава е описана от китайските автори от това време, поради непрекъснатите войни на хунорската империя със Китай.
В 453 г. в Константинопол идва пратеничество от сарагури, уроги и оногури, които съобщават, че са изместени от земите си от племето на савирите (друго българско племе), което е прогонено от земите си от някакъв народ обитаващ бреговете на океана.
Сарагурите са победили хунското племе акацири, които са имали дипломатически отношения с Източната Римска империя, поради което сарагурите смятат в правата си на победители да продължат тези дипломатически отношения с империята. Надарени богато от ромеите, те са насочени за поход към Иран в 463 г. Обединените сили на сарагури и други племена срещат съпротивата на иранските гарнизони около прохода Чор (Дербент), затова те обхождат и минават през прохода Дарял към персийските владения в Кавказ.
Между 420 и 456 г. Иран и Източната Римска империя са в мирни отношения. През това време са построени крепостните защитни съоръжения в Кавказ от Иран на северната граница на страната, от където нахлуват идващите от изток племена.

След похода към персийските владения в Кавказ, следите на сарагурите се губят като водеща сила. Навярно други български племена са заели водеща роля във военните и исторически събития след смъртта на Атила. На преден план в Кавказ излизат савирите – друго българско племе. Тук те ще участват като наемни войници ту на ромеите, ту на персите, в зависимост от това какво ще получат като възнаграждение.
Савирите са описани от Птоломей в “География” още във II в., като разположени “…по ниско от аорсите, редом с боруските (берсилите)” до персийските планини, от които извира река Танаис.
Според Стефан Византиец савирите са живели дълго в Понтийска Скития.Тези племена срещаме в описанията на арменски, алуански (албански), ромейски автори. Те участват и в изграждането на Волжка България, по-късно известни като сувари, със свой градски център познат като Сувар....

Мовсес Калкантуйски. Той написва “История на страната Алуанк” в която намираме много сведения за Берсилите от един по-късен период между V и VII в. сл. Хр. Този исторически извор е една история събрала сведения от много древни писатели, хроники, предания, архивни документи и цели раздели преписани от съчиненията на Фавст Бузанд (V в.) Елише (V в.) Мовсес Хоренатци (V в.) и др. Тук са прибавени и много сведения от по-късно време, в по-късните преписи до Х в. Той е преписал сведението на Мовсес Хорентски за сражението при което царят Трдат разсича на две царят на берсилите .....
цитирай
4. atil - Най-интересното е че нито един п...
22.12.2014 12:58
Най-интересното е че нито един персиец, арменец, арабин, китаец, грък и всички останали, които са живели около българите в миналото не са писали че те са ираноезични. Това са късни предположителни пожелания, които приписват на сармати и алани най-вече, странното ираноезичие толкоз настрани от Иран?! Понеже са засвидетелствани като коренни жители на Европа още през 1-2 век пр.н.е.
А сведенията си схождат и няма разминавания, въпроса е в тяхното тълкуване и интерпретации днес. А и вчера, от разните научни дейци, които са имали и странични цели... Занимават се с названията, имената на племена и местности от базата на славянските или иранските езици и правят фантастични преводи и предположения, нещо като играта на развален телефон..!
Дунавска България а и целият среден Дунав също са го наричали - Берсула. Буквално означава - "дунавски стрелци". бер -лък и Сула - името на р.Дунав по български. Има и такова лично име, запазено и досега сред делиорманските турци, което ясно показва пък техния произход. Както има и женско име - Семра,Самра, както са казвала старата "тракийска" азбука. Пак сред делиорманските турци. В епоса за Железния баща неговата брадва е двуостра и магическа.Такива брадви имат скандинавците и келтите. Началото на епоса започва от времената преди да дойдат римляните.
Имената на трите посочени клона на българите на изток са ясни и разбираеми за всеки волжки българин например, който не си е сменил езика със славянски. Както и имената на племена, думата "кимер" е преводима например, но затова пък нашите многознайковци нищо не могат да преведат, ираноезичните - също. Могат само да предполагат, да си измислят и да излагат наукообразни пледоарии.
цитирай
5. atil - Ако сте чували за Манджурия това е ...
22.12.2014 13:15
Ако сте чували за Манджурия това е етнос създаден на основата на източните омонголени хуни...Автономна област в Китай е северно от Корея.. Западните хуни и тези от централна Азия не искали да са под чужда власт (след разпада на империята им) и орда след орда(родов или племенен съюз) започнали да се придвижват обратно към Европа. Нашите за пръвпът се установили в днешен Кубан и първата им столица- седалището на Кана- те били водени от представители на царския род станало селището Аспак. На него по-късно бил кръстен Аспарух след като баща му го върнал обратно това селище от тюрките в началото на 7-ми век(629 г).Последните хуни дошли оттам са аварите и те били родствени с нашите и си помагали. Срещу другите. На изток останали онези родове, които се били приобщили към местното население имали родови и семейни връзки с тях. По същия начин имало ославянени родове тук, на които се опрял Борис във войната срещу бунта, който избухнал срещу покръстването.
В самия Китай влезли на служба доста хуни. Стигнали и до императорското семейство. Те ги научили да организират конница. По същия начин българите научили и руснаците през 11-12 век... Та от тия заселници са следите на българската култура на изток. Те стигнали и до Япония. И то на два пъти.
А на Кавказ барса и досега е най-почитаното животно, макар в по-стари времена това да бил орела. А ето какво казват нашите автори:
"...При Курбата длъжността глава на „големия/великия/ съвет” на великите боили заемали представителите на рода Кюнграт. . . Главата на правителството и военен министър се наричал капаган/караган, капкан/. . .
От великите боляри се избирал и главния съдия и духовен глава-„иджик” или „идик”.
За най-знатен род се считал рода Барин, около който се обединявали всички Царски родове и велики боили. След него за най-знатни се считали три рода: Кюнграт, Ширак и Хин. . .
Баджанаците/печенегите/ се считали за хинци. . . "
"Хин" българите наричали Азия а първоначално планините в Средна Азия.
цитирай
6. atil - За разлика от техните предполож...
22.12.2014 13:31
За разлика от техните предположения, нашите предци много добре са знаели какво е Кан, и последният ни Кан е именно Борис Първи, който никога не е бил княз. Ние нямаме нито един княз, който да е управлявал България. Никога българската държава не е имала нужда да въвежда титлата на славянски племенен вожд като титла на държавния си глава. Църковните писатели могат да наричат - княз, когото си искат, но това е по техния религиозен канон, където цар може да е само византийския император. Все пак нашите си извоюват първи в света и собствен език на богослужението и титла равна на византийската - след покръстването в новите условия. Петър сина на Симеон е признат за цар и василевс. Кан - е титла равнозначна на цар и император. Означава - владетел по кръвно право т.е. Монарх.
Хановете например са изборни монарси(пожизнен изборен монарх).
Есегел се е наричала източната провинция на Велика и на Волжка България. Там живели основно башкирите. Барсилите са южните премена. Барините са местните в източна Европа. Хинците - са източните племена - печенеги, хуни, авари и др. Кюнграт е родовото обединение на жената на Кубрат - хунско-ермийско. От там той получил мощна подкрепа в борбата си за обединението на всички български племена и земи. Покрай това имал и огромни територии, които били във васална зависимост от България.
цитирай
7. get - @ 2.3. djem ... 4.5.6. atil - Пораженията в мисленето на тези, за мен почтени българи ... Вследствие СЪЧИНЕНОТО от ... Руските ЕПИГОНИ ...
22.12.2014 13:48
... но изживяващи се като български историци - Виждам, че е тотално и ноетвратимо ... ?

- Ще си позволя ЦИТАТ от друг блогър, който заема коренно диаметрални, но ОТНОВО КРАЙНИ ПОЗИЦИИ - На тези (автори) които съм маркирал?

- Цитата, от ОПОНИРАЩИЯТ им блогър е следният?
"Схемата за това приравняване, може да наречем Енгел-Тунман-Златарски, понеже тя действително е патент на тези историци и различни други техни последователи.(бих прибавил и Иностранцев - к.м.)

„Дори само по това, че Йордан помества българите (Bulgares) тъкмо там, дето Прокопий поставя кутригурите и утигурите, ще трябва да признаем, че името българи е употребено от Йордан като общо име за двата клона на един и същи народ: западен (кутригури), които са живели на запад от Азовско море, и източен (утигури) – на изток от същото море.”

- Ето така пише и разсъждава в началото на 20 век професор Васил Златарски.
"Йордан категорично разграничава българи от хуни", което впрочем признава и самият Златарски. Но понеже, виждате ли, Йордан помествал българите там, където Прокопий поствил утигурите и кутригурите, те били едини и същи народ!!! "

- След една такава ОЖЕСТОЧЕНА и ДИАМЕТРАЛНО ПРОТИВОРЕЧИВА ПОЛЕМИКА ... Би следвало да си поставим ВЪПРОС(за станалите ООБЕКТ и ТЕМА НА СПОРа !) ... тоест досежно ОСНОВНИЯТ ОБЕКТ - На спора ни: Кои са ТЕЗИ ХУНИ ... Какво трябва да разбираме ПОД ИСТОРИЧЕСКИ УТВЪРДИЛОТО СЕ ПОНЯТИЕ - Х-У-Н-И ??

- Някакви предположение ?
- Някой да е търсил информация в материални(археологически) култури известни, като "пазарыкска" и "таштъкска" ... ?

- В заключение - ако възприема ЕДНОСТРАНЧИВАТА ПОЗИЦИЯ на Атил - то следва да отбележа ... твърдяното от професор Кызласов, Леонид Романович:
"«Следует признать, что культура гуннов, доступная нашему изучению по своим поселенческим памятникам, в целом принадлежит не к центральноазиатскому, а К КРАЙНЕМУ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ КУЛЬТУРНОМУ КРУГУ.
В нашей литературе давно уже именуют эту самобытную историко-культурную общность приморско-маньчжурской или приамурско-маньчжурско-корейской археологической провинцией. (К ней) и принадлежит гуннская культура. Принадлежит как по системе домостроительства и отопления, так и по особенностям хозяйства, на Иволгинском городище среди прочих отраслей знавшего свиноводство и мясное собаководство. Если это так, к востоку и юго-востоку от гребней Большого ХИНГАНСКОГО ХРЕБТА, повидимому, следует искать и ПРАРОДИНУ самих ГУННОВ. …Изложенные мною ранее некоторые аргументы указывают на западноазиатское происхождение тюркоязычных народов».

- Къде е "Хинганският хребет"? - Можете да си създадете представа - Ако погледнете Тук:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/China_Heilongjiang_Daxing%27anling.svg/250px-China_Heilongjiang_Daxing%27anling.svg.png
- Двете оцветени области в червено-оранж ... на северната граница на съвременен Китай ? Още по-интересно става ... ако се зачетем в писмените (китайски) извори ... Които обясняват, че едната част от "сюн-ну" са асимилирани от китайци ... другата част около последната трета на Първи век ... тръгват на север-запад ... за да пристигнат под вида на монголоиден народ ... в при-кавказието ... респективно ... Да унищожат Западана Римска империя ... и едва ли не половин Европа?

- Това е дало материал ... на хора с "татаристко" мислене - Които на база това ... започват да обясняват, че БЪЛГАРИТЕ едва ли не ПРЯКО СА ПРОИЗВОДНИ(СИНОНИМНИ) на Сюн-ну ... Като отделно, са придали "етносна окраска" ... на сюн-ну - хуни = тюрки?

- В заключение! Дали по този начин не омесваме ... народи ... езици ... раси и ... епохи ?!
цитирай
8. anin - Здравей!
22.12.2014 14:54
Днес ми пратиха нещо, не знам автора,
би ли погледнала в моя блог, и ако може
да споделиш твоето мнение, ако си наясно по темата...
цитирай
9. atil - Тaм е рaботaтa, че никой отникъде не ...
22.12.2014 21:52
Тaм е рaботaтa, че никой отникъде не пристигa в Европa през 5-ти век. И нито един "тюрко-монголски хун" не е зaсвидетелствaн никъде. Не знaм кaкви сюн мюн и хуйнун сa изследвaли aвторите от 19 и 20 век, нaшaтa история и пaмет не знaе зa тaкивa хорa . Кaто изключим бaшкирите-есегели и отчaсти угрите, които имaт тaкaвa жилкa
източнa. Нямa "велико преселение нa нaродите" имa великa офaнзивa нa Хунскaтa динaстия a после и нa aвaрите нa зaпaд! Готите сa зaкaрaни тaм в зaпaднa Европa, кaто вaсaли(тaкивa сa от 3 век). След смърттa нa Aтилa се съюзявaт със съплемениците си фрaнко-гермaни тaм и зaпочвaт дa изтлaсквaт рaзделите се нa групировки бългaри и остaнaлите им верни съюзници. Хуните сa бългaри. През 5-6 век нямa хуни a бългaри. Хун е думa-прякор. Не е нaродност или етнос.
цитирай
10. atil - Когaто искaте дa ползвaте китaйски ...
22.12.2014 22:24
Когaто искaте дa ползвaте китaйски източници нaй-добре е в оригинaл или от добросъвестен и кaчествен превод. Сун Дзъ е писaл и зa хуните във великото си произведение "Изкуството дa побеждaвaш". Тaм споменaвa зa източни Ху и зaпaдни Ху. Именно кaгaнa от родa Дуло,нa зaпaдните Ху- Мотун, успявa дa обедини отново влaдениятa нa предците си и отново дa постaви Китaй във вaсaлнa зaвисимост.
Утре ще пуснa мaлко подробности, но по прaвило обърквaт и смесвaт със зaднa дaтa недобросъвестните мерзaвци-учени или нaрочно, или по зaблудa или от простотия и aмбиция. Общо взето стaрите aвтори сa писaли колкото могaт и колкото знaят. Обърквaциите се изтипосвaт неотдaвнa. От 150-200 г. нaсaм...
цитирай
11. atil - Търсих за българското име на Мо тун, ...
23.12.2014 08:35
Търсих за българското име на Мо тун, но по-късно. Имам нещо за Китай и там съм вмъкнал текстове от българската летопис:
"..."...Преди около 12 хиляди години, скоро след идването в Идел от изток на карите/фино-угрите/, в българското общество избухнала гражданска война. Враждуващите групировки били оглавени от двама братя-Алмъш и Казан. В края на краищата Казан отстъпил трона на брат си и бил принуден със своите привърженици и част от карите да напусне Идел или Стари Туран.

Част от българите на Казан с карите се отправили на изток. Така части от тях се заселили в Алтай, Уйгурия, Монголия, Северен Китай и достигнали до Америка. . .

Съседите им често ги наричали по името на почитания от тях дух на Вълка-Синдиу/Синби/ или Хона-синди/инди/, сенбийци, хуни, и т. н. Затова великите държави създадени от българите на изток, се наричали хунски, сенбийски, и т. н. На Алтай българите почнали да топят желязо. В Северен Китай основали доста градове, продължили да да създават стъпаловидни храмове-пагоди, установили обичая да се носят плитки/в Манджурия/, разпространили мита за вълка-спасителя на българския принц. Освен това дали името на река Хуанхе/от булгарското Кубан-су „Жълта река”/, на пустинята Гоби/от булгарското Куба или Кума „жълт, пясъчен”. В Монголия българите дали името на тази страна/Монгол-от булгарското Магол/. Манджурите, киргизите, уйгурите, фино-угрите и други народи оценили майсторството на българските занаятчии и почнали да наричат най-добрите сортове кожи и обувки –булгар/булгари/...."
http://atil.blog.bg/history/2012/05/08/kitai.951219
цитирай
12. get - - Да дадем думата на археолози - лингвисти ... и историци ?
23.12.2014 11:36
- Като продължим разсъжденията от мястото където СПРЯХМЕ ? ... " ... ХИНГАНСКОГО ХРЕБТА, повидимому, следует искать и ПРАРОДИНУ самих ГУННОВ." ?!

- Поставяме си въпроса - По силата на КАКВО археолозите търсят на изток (почти до Корея) прото-гнездото на "хуните - сюн ну". Отговора е по две причини:
1. Откритият дворец до планината Абакан, Хакаска авт. област;
2. Подобни на материалната култура при ПОДОБНО разкритото Иволгинско градище ... и ПОРАДИ БЛИЗОСТТА ИМ с така известната ... Култура Хуншан в МАНДЖУРИЯ(датираща още от време на "халколит" !) ?

ЗАБЕЛЕЖКА: След като МАРКИРАХМЕ - признаци на културно-материална общност за племена(хунски - сюн-ну) към народите от тюркско-алтайската културна и ЕЗИКОВА ОБЩНОСТ ? Следва да се ОБЪРНЕМ към въпроса ЕЗИКОЗНАНИЕ - и паралели ... на ЕЗИЦИ от така известното ни Proto-Turkic ... Прото-тЮркска езикова ОБЩНОСТ - Кои езици, съответно влизат в него(нея) ... Историческият път на диференциране на ЕЗИЦИТЕ от тази ПРОТО-ОБЩНОСТ - Ареал на разпространение ... хронологично и топографско стратифициране на същите ... към различни времеви отрязъци ... респективно народи техни носители ... техни антропологични и културни особености ... и ред др. подробности ?

- Ако не направим съответно един такъв детайлен анализ ... ще изпаднем в ултра-националистичният и етно-центрично ... жалко като опит МОНОПОЛИЗИРАНЕ(присвояване) на История и Култура ... чужда(за "своя"), както това става в СИЛНО ПОЛИТИЗИРАНО-НАЦИОНАЛИСТИЧНАТА ... Картина(интерпретация) за историческото развитие на Тюркските народи ... в които е изпаднала съвременната Турска "наука" - опитваща се да изкара всички ПОЗНАТИ ни, върхови-културни достижения на човечеството ... Като единствено и САМО ТУРСКИ ?!

- С уважение!
цитирай
13. dalida - Писмеността давала много голямо богатство на народите
24.12.2014 11:42
ЕЗИЦИТЕ - още малко знания

* Хазарският език , тюрко - аварски и прабългарски езици са мъртви езици. Вече не се употребяват. Но са се говорили и са използвали по време на хунския военен съюз на Атила.
Голямото семейство на езиците.
1. Индоевропейски езици
2. Синотибетски езици
3. Афроазиатски езици
4. Австронезийски езици
5. Дравидски езици
6. Алтайски езици
-----------------------
Алтайски езици
* долгански
* тувински
* якутски
* башкирски
* казакски
* татарски
* азърбайджански
* гагаузски
* османо - турски
* прабългарски
* аварски
* хунски
* хазарски
* чувашки
--------------------
* Алтайски езици : чувашки и прабългарски.
Основната трудност при езиците се явява политиката на бившата Съветска Русия и политиката на Сталин, а от българска страна - премиерът Георги Димитров,а по-късно и Тодор Живков. Те се стараеха да подтиснат тези и другите, вече неизползвани езици, да поставят изкуствени граници и ограничения, които са съществени пречки за изучаването на древните езици и диалекти .
справка: http://dalida.blog.bg/history/2010/08/09/istoriia-na-ezicite.588737
мъртвите езици - http://dalida.blog.bg/history/2010/08/08/myrtvite-ezici.588192
писменостите: XIII - XIV - XV век - ранна гръцка писменост
http://dalida.blog.bg/history/2010/08/23/istinata-za-azbukite.594677
Линеар А (минойски език, от преди 1450 г. пр.н.е.) и Линеар Б (13 в. пр.н.е.) са ранна гръцка писменост от остров Крит от предгръцкото население там. Все забравяме, че днешните земи не са били населявани с днешните народи .
Ето и сравнението на глаголицата (с нейната звукова стойност)
с Линеар А, Линеар Б, - гръцката, еврейската, коптската и самаританската азбуки.
цитирай
14. dalida - Честити коледни празници на всички!
24.12.2014 11:45
Бъдете живи и здрави!
Нека новата 2015 година ви донесе дълъг и щастлив живот, нови успехи в бизнеса и богатство - от пари да не се отървете! Носете си новите дрехи, яжте и пийте на корем - сега Ви се е паднало!
Весели празници!
цитирай
15. get - @ 14. dalida - Честити коледни празници на всички!
24.12.2014 13:15
- И на теб да ти е честита Коледата - Бог се роди КолаДе ?
- Новият-Млад бог документирана още от ЧЕТВЪРТИ ВЕК ПРЕДИ ХРИСТА (в думите на Демостен) ... И във възгласите на атиняни - Които чествали ФРИГИЙСКИЯТ празник, по Случай раждането на Младият Соларен(слънчев) бог "Як(х)ос" ?

- Кога намерим отгласи ... на ЕДНИ ТАКИВА - палео (или още казано) реликтови вярвания в КУЛТУРА на народи ... попадащи в групата на Урало-Алтайското ЕЗИКОВО СЕМЕЙСТВО ... Към които вие причислявате:
...
...
* прабългарски
* аварски
* хунски
* хазарски
* чувашки
--------------------
* Алтайски езици : чувашки и прабългарски.
- Тогава ще бъде ИЗПЪЛНЕНО УСЛОВИЕТО - Вкарано(илюстрирано) в така известният "Тетраедър на Баяр" ?
http://www.protobulgarians.com/PODSTRANITSA%20NA%20DR%20ZHIVKO%20VOYNIKOV/DR-BULG-TEOR-PROZHOD_files/image002.jpg

- ВКЛЮЧВАЩ в себе си ОСНОВНО ОПРЕДЕЛЯЩИТЕ КОМПОНЕНТИ ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ ... и правещи един МЕХАНИЧЕН СБОР ОТ ЛЮДЕ ... в Качествено новото, като понятие и социална категория:"Народ"(?!):
1. Език
2. Култура
3. Антропологични признаци !

- Да ви са честити и светли празниците ... на този светло-слънчев Бог-Як(Здрав) - пряко отнасящ към Зимното слънцестоене (от който начева Новата астрономична година !) ... дало в гръцкият език, поздрава-пожелание "Ясу"(Бъди здрав !) ... а в българските традиции хороводното "И-Ху-у" !! ... Което за съжаление, като КУЛТУРНО ДОСТОЯНИЕ, при "братските ни" татаро-чувашки ... или "угро-фински=роССки=славянски":((( народи липсва - Защо ли?

- С уважение и още веднъж ... с най-добри(топли:)) Благо-По-Желания!

п.п.
ЗАБЕЛЕЖКА:
- Повече относно това което обяснявам, свързано с:
1. Астрономическите понятия - прочетете за "Еклиптика", "Слънцестоене" и "Равноденствие" - Каквито се наблюдават при народи със СОЛАРНО-ВРЕМЕИЗВЕРВАНЕ и свързаните с това ...?
2. Земеделско-соларни празници.
3. Преди "абрамизма"(юдео-християнство), който се явява, култ на народи имащи "лунарно-религиозен" култ ... Предците ни са ... почитали женско-земно и Небесно-Слънчево-Соларните начала? Това е останало в много ... в местните НАШИ БЪЛГАРСКИ фолклорни традиции и обичаи !
цитирай
16. atil - Хубави празници и Рождество Мар...
24.12.2014 21:55
Хубави празници и Рождество Марово, Христово и успешно колене на Коледа кой каквото има...
Учените понякога са много прости а понякога са по-лъжливи и от дърти цигани... Затова особено в областта на хуманитарните науки не бързайте да им вярвате.
Колкото до езиците те се променят по-лесно отколкото традициите и културата на народите. Този стар български език е донесен в източна Европа, където се е формирал древния български етнос именно от Сибир и Алтай. Но в етногенезиса участвали арийци("индоевропейци"), и езиково отюречени угри. Народа взел езика на майките а в културата му влезли обичаи и обреди и от двете страни. По-късно към различни групи от този древен суперетност по места се приобщавали и племена от други етноси, както тюркоезични, така и арийски и фински. Първата изселническа вълна била на изток, тя полага началото на хуните.
Езика на хуни, българи, авари, хазари, скити, алани, сармати е един същ! Става въпрос за наречия на един и същ език. А как ще ги подреждат наричат и сортират учените то си е тяхна работа, но прабългарски език няма. Също и прабългарски етнос или народ.
Някой ден когато започне да се изучава и разисква или проверява това, което е оцеляло от историческата памет на нащите предци, тогава ще се изяснят много мъглявини и бели петна...Намацани с бяла боя или замъглени.
А засега нещата са отворени индивидуално и самостоятелно за всеки, който има желание.
цитирай
17. get - - Що не си кажеш ... езикът Е? - Т-ю-р-к-с-к-и !! - а ти трябват ... едни такива ...
29.12.2014 14:20
... пустословия, от долният вид?
atil написа:

Хубави празници и Рождество Марово, Христово и успешно колене на Коледа кой каквото има...
Учените понякога са много прости а понякога са по-лъжливи и от дърти цигани...
...
Този стар български език е донесен в източна Европа, където се е формирал древния български етнос именно от Сибир и Алтай. Но в етногенезиса участвали арийци("индоевропейци"), и езиково отюречени угри. Народа взел езика на майките а в културата му влезли обичаи и обреди и от двете страни. По-късно към различни групи от този древен суперетност по места се приобщавали и племена от други етноси, както тюркоезични, така и арийски и фински. Първата изселническа вълна била на изток, тя полага началото на хуните.
Езика на хуни, българи, авари, хазари, скити, алани, сармати е един същ! Става въпрос за наречия на един и същ език. А как ще ги подреждат наричат и сортират учените то си е тяхна работа, но прабългарски език няма. Също и прабългарски етнос или народ.
Някой ден когато започне да се изучава и разисква или проверява това, което е оцеляло от историческата памет на нащите предци, тогава ще се изяснят много мъглявини и бели петна...Намацани с бяла боя или замъглени.
А засега нещата са отворени индивидуално и самостоятелно за всеки, който има желание.


- Най-вероятно, това което се опитваш да ПРЕ-предадеш е писано от човек, изкушен от империалистическите и п-с-е-в-д-о-исторически писания на Российско-императорският историограф Устрялов, Н. Герасимовича... съдържащи се в съчинената от него "Начертание русской истории", для средних учебных заведений от 1820 г.

В част Основение Руси – 862 – 1054 .
1. Древние обитатели России.
... Четем?
"Восточная частъ Европы, именуемая ныне Россиею, известна была древними писателями Греческими и Римскими, подъ общимъ, неопределителными названии Сифии. В IX столетии по Рождество Христовомъ еьо населяли четыре главныя племенами: Славянское, Латышское, Финское и Турецкое."
- За тюркското - Четем?
"К юговостоку от Славянъ, пространство между Уралом и Ворсклою занимали поколения Турецкого племени: Хазары, Булгары, Буртасы, Печенеги. Изъ всех исчисленных народов, одни Хазары обнаруживали некоторые успехи в общежитие"
цитирай
18. dalida - До 16. atil -
30.12.2014 10:07
Хубави празници и Рождество Марово, Христово и успешно колене на Коледа кой каквото има...
------------------------------------------
Благодаря за пожеланията,Атил!
-----------------------------------
ти казваш че:
Учените понякога са много прости а понякога са по-лъжливи и от дърти цигани... Затова особено в областта на хуманитарните науки не бързайте да им вярвате.
Колкото до езиците те се променят по-лесно отколкото традициите и културата на народите. Този стар български език е донесен в източна Европа, където се е формирал древния български етнос именно от Сибир и Алтай. Но в етногенезиса участвали арийци("индоевропейци"), и езиково отюречени угри. Народа взел езика на майките а в културата му влезли обичаи и обреди и от двете страни. По-късно към различни групи от този древен суперетност по места се приобщавали и племена от други етноси, както тюркоезични, така и арийски и фински. Първата изселническа вълна била на изток, тя полага началото на хуните.
---------------------------
сигурна съм че в миналото хората са говорили езика по няколко езика, както е и сега. Щом живеят на чужда територия, макар и времено езика на домакина е уважение към човека, скойто ще правиш търговия - например. В семейството на индо и европейските езици днес учените казват че:
Индоевропейска езикова общност е......:
- общността на родословното дърво на говоримите и писмени европейски езици. Те се разделят на групи, подгрупи, наречия и диалекти.
Към централната европейска подгрупа спадат:
* персийски,цигански, гръцки, албански, сръбски, босненски, хърватски, македонски, черногорски, словашки, белоруски, полски, чешки, руски, украински, литовски, славянски, български, исландски, датски, норвежки, германски, нидерландски, еврейски, шотландски, бретонски, румънски, молдавски, дакийски, илирийски, тракийски и хетски.
-------------------------
ВЕСЕЛА НОВА ГОДИНА, НА ПРИЯТЕЛИТЕ ПОСЕТИЛИ ТОЗИ БЛОГ!
цитирай
19. get - - Весели празници и да ви честита новата година Тони ... на теб и близките !
30.12.2014 23:23
- А относно - На кого да вярваме ?
Визирам писаното още от преди два века в руските националистични учебници в които ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ни причисляват към тюркските народи - Вероятно ще ти е интересно, становището на Victor H. Mair (изследвал най-дълго и обстоятелствено "таримските мумии") а също и мненията на Малори, Свен Хедин, Алберт фон Ле"Кок и сър Аурел Стейн ? Който се изразяват в следното (казано от същият Джеймс П. Малори):
"The earliest Tarim mummies, found at Qаwrighul and dated to 1800 BCE, are of a Europoid physical type whose closest affiliation is to the Bronze Age populations of southern Siberia, Kazakhstan, Central Asia, and the Lower Volga.".
Най-ранните "таримски" мумии, намерени в ... и датирани 1 800 години пр.н.е. са с "Европеиден" (антропологичен) тип, който близко се доближава то дози на население от Бронзова ера, населявало южен Сибир, Казахстан, Централна азия и ДОЛНА Волга".

- Най-вероятни наследници на това европейско население от Таримската котловина ... са тохарите. Те изчезват (са изместени - асимилирани) от турско езични(уйгурски) племена дошли в този район между 6-ти до 9-ти векове.
- Преди това, те са вероятните създатели на така известната "Кушанска империя".

В заключение ... не мога да намеря място в цялата схема ... на едни такива писания досежно наличие на "тюркско" говорещи хора, като почнем от време 4 000 пр.Хр. място първо: Месопотамия ... второ: Анатолия, с релации през Етруски ... и т. н.?

- Тук ще спра и кажа ... Лоши народи няма - няма нужда да си измисляме и "величие" пренаписвайки история - От това не печелят обикновените хора, а само политиците!

- Още веднъж - с най-добри чувства и пожелания във връзка, предстоящата Нова година, към всеки един, с който събеседвах по настоящият въпрос(независимо различията в мненията ни :))) !!
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: dalida
Категория: Бизнес
Прочетен: 5118633
Постинги: 1054
Коментари: 4771
Гласове: 26922
Архив
Календар
«  Април, 2020  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Блогрол
1. Земята - уникален феномен във Вселената
2. Наследниците на Мария Магдалена
3. Българите през средновековието
4. Раждането на Христос
5. Най-важните дати за БЪЛГАРИЯ
6. Белите градове на България
7. ПЪРВИТЕ столици на БГ преди н.е.
8. Загадките на Колада / коледа
9. Миграциите на българите като спасение и нов живот
10. англичаните - най-големите разбойници на света.
11. Раждането на Иисус - през 12 век/факти
12. Потопът - доказателства и факти
13. Възрастта на Земята / факти
14. Кастата на огнените жреци - БЪЛГ / BULG
15. Най - древния народ на Европа - българите
16. Ноев ковчег - зачатието на Иисус
17. КОЙ, КОЙ Е във ВСС /в-к капитал
18. президента РУМЕН РАДЕВ Е лицемер.
19. КОЙ ПРОТЕСТИРА В БЪЛГАРИЯ
20. МАФИОТИТЕ ОТ БСП - 1част
21. БЪЛГАРСКАТА МАФИЯ - 2 част
22. СКАНДАЛНАТА НИНОВА / КОРНИ
23. БЪЛГАРСКАТА МАФИЯ - олигарси от БСП,ДБ,СДС,ДПС
24. МАФИЯТА В ДЪРЖАВАТА -големите 3-ма.
25. МЕДИИТЕ НА ПЕЕВСКИ
26. THE AMAZONKI - Burgas / Bulgaria